Obchody Święta Niepodległości w Wielkopolskiej LOK

Obchody Święta Niepodległości w Wielkopolskiej Lidze Obrony Kraju.

I. Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w jednostkach organizacyjnych Wlkp. Organizacji Wojewódzkiej LOK im. Powstańców Wlkp. rozpoczęto już w dniu 31.10.2013r. W dniu tym o godz. 19-tej w budynku LOK Dom Żołnierza w Poznaniu    im. Marszałka Polski J. Piłsudskiego, w budynku w którym posiada również siedzibę Teatr Muzyczny zorganizowano współnie okolicznościowy koncert zaduszkowy poświęcony wszystkim osobom – bohaterom miasta Poznania i Wielkopolski w II Wojnie Światowej, więźniom i ofiarom hitlerowskiej tajnej policji państwowej GESTAPO, która to policja posiadała w czasie wojny swą siedzibę w obecnym budynku LOK.

W programie Koncertu znalazły się :

- CHACONNE z PARTITY

Johanna Sebastiana Bacha

- ABENDLIED

Josepha Rueinbergera

- REQUIEM D – MOLL KV 626

Wolfganga Amadeusza Mozarta,

w wykonaniu chóru akademickiego UAM oraz orkiestry i chóru Teatru Muzycznego.

Zaproszonymi uczestnikami Koncertu byli przedstawiciele administracji rządowej       i samorządowej  miasta, powiatu i województwa Wielkopolskiego, liczna rzesza kombatantów skupionych w różnych organizacjach kombatanckich, paramilitarnych  i byłych żołnierzy WP, przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych, jak również młodzież z klas wojskowych miejscowych szkół.

Wielkopolską Ligę Obrony Kraju, jako glównego organizatora koncertu reprezentowali – Prezes Wlkp. Organizacji Wojewódzkiej LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk i małżonką,

- Dyrektor Biura Wlkp. Zarządu Wojewódzkiego LOK płk Janusz Dobrzański .

W imieniu organizatora i współorganizatorów tj. Teatru Muzycznego i Instytutu Pamięci Narodowej O/Poznań zgromadzonych w Sali Teatru powitali :

- Dyrektor Teatru Muzycznego Pan Przemysław Kieliszewski, który przybliżył zgromadzonym program artystyczny koncertu oraz jego wykonawców, Dyrektor Biura Wlkp. Zarządu Wojewódzkiego LOK płk Janusz Dobrzański, który przedstawił krótki rys historyczny budynku w którym koncert się odbywał, a który zapisał się       w powszechnej pamięci mieszkańców Poznania i Wielkopolski w czasie II Wojny Światowej jako miejsce kaźni najlepszych córek i synów tej ziemi, walczących czynnie z hitlerowskim okupantem.

Po zakończonym koncercie uczestnicy zgromadzili się przed tablicami wmurowanymi we fronton budynku LOK Dom Żołnierza poświęconymi martyrologii Wielkopolan w czasie okupacji hitlerowskiej oraz żołnierzom polskim wszcystkich  frontów i kierunków działań II Wojny Światowej w hołdzie za daninę krwi i życia      w bojach o niepodległość Ojczyzny.

Przed tablicami poeta i Kronikarz Wlkp. Organizacji Wojewódzkiej LOK , falerysta zaprezentował własny wiersz pt. „Pamiętny Wrzesień” związany tematycznie           z organizowanym koncertem. W imirniu zgromadzonych kwiaty pod tablicami złożyli Prezes Wlkp. Organizacji Wojewódzkiej LOK gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk    i Dyrektor Teatru Muzycznego Pan Przemysław Kieliszewski. Liczni zgromadzeni uczestnicy zapalili pod tablicami lampki pamięci dla osób, którym poświęcony był koncert.

 

II. We wszystkich terenowych organizacjach LOK z terenu Województwa Wielkopolskiego zorganizowano samodzielnie bądź włączono się aktywnie w organizację obchodów Narodowego Święta  Niepodległości organizując bądź uczestnicząć w licznych akademiach rocznicowych, imrezach i festynach o charakterze patriotycznym. Wśród uczestników członków LOK poza weteranami i kombatantami uczestniczyła również młodzież zgromadzona w szkolnych kołach i klubach LOK.

 

III. W dn. Narodowego Święta Niepodległości tj. 11.11.br. przedstawiciele Wlkp. Zarządu  i Biura Wojewódzkiego LOK w osobach:

- Dyrektora Biura Wlkp. Zarządu Wojewódzkiego LOK płk Janusza Dobrzańskiego

- St. Spec. ds. działalności politechnicznej ppłk Tadeusza Goławskiego,

- Sekretarza Klubu Żołnierzy Rezerwyt Snajper Sr. chor. sztab. Marka Stebacha,  wraz   z pocztem sztandarowym uczestniczyli w imprezach zorganizowanych pod auspicjami Wojewody Wlkp. Pana Piotra Florka.

O godz. 9 00 delegacja ze sztandarem brała udział w uroczystej mszy św. w intecji Rzeczypospolitej, która odbyła się w Farze Poznańskiej. Poczet sztandarowy stanowiła młodzież zgromadzona w szkolnym kole LOK w tzw. klasie mundurowej    z Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela przy ul. Działyńskich .

Po zakończonej mszy odbył się uruczysty przemarsz ulicami miasta Poznania ze St. Rynku na plac centralny – Plac Wolności ze złożeniem po drodze wiązanki kwiatów pod pomnikiem poświęconym bohaterom 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

Uroczystość na Pl. Wolności rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Komendanta Garnizonu Poznań mjr Wojciecha Nawrockiego – Dowódcy Garnizonu    w zastępstwie płk Robert Karasiewicz po którym podniesiono na maszcie flage państwową przy dźwiękach hymnu narodowego.

Obecny na uroczystości Wojewoda Wlkp. Pan Piotr Florek wygłosił obszerny referat okolicznościowy ze szczególnym podkreśleniem udziału Wielkopolan w procesie odzyskiwania niepodległości po mrocznych latach zaborów, stawiając jako przykład zwycięski Powstanie Wielkopolskie 1918 -1919.

Po referacie odbył się uroczysty apel pamięci,a obecna na Placu Kompania Honorowa WP uczciła bohaterów walk o niepodległość Ojczyzny salwą honorową.

Po Koncercie i pokazie w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Sił Powietrznych zgrupowane na Placu pododdziały WP, Policji, Służby  Więziennej i Celnej, Szkoły Aspirantów Pożarnictwa oraz harcerzy w Horągwii Wlkp. uczestniczyły w defiladzie     w centum miasta na ul. 27 Grudnia.

Na Pl. Wolności odbył się również pokaz historycznych pojazdów wojskowych na czele   z samochodem pancernym zdobytym przez Wojska Wielkopolskie w trakcie wojny 1920 ochrzczony przez Poznaniaków i nazwany Poznańczykiem, armatą przeciwlotniczą BOFORS wzór 1938 i wojskowym samochodem cieżarowym Polski Fiat.

Ciekawym elementem pokazów był wystrzał z armaty, jaka znajdowała się na wyposażeniu Dywizjonu Artylerii Konnej tzw. „Prawosławnej”. Honorowym działonowym tej armaty był w trakcie tej uroczystości Wojewoda Wlkp.. , który oddał strzał z okazji Święta Niepodległości.

IV. W dniu 10 listopada br. na terenie działania Pilskiej Rejonowej Organizacji LOK     w m. Złotów   z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyło się uroczyste otwarcie   i przekazanie do użytku nowej  50 – metrowej strzelnicy sportowej Ligi Obrony Kraju do prowadzenia strzeleń zarówno z karabinka pneumatycznego 4,5 mm , karabinka sportowego 5,6 mm oraz broni centalnego zapłonu w postaci 7,52mm i 9 mm pistoletu wojskowego.

Strzelnica ta została wykonana z inicjatywy Klubów Strzeleckich LOK działających      w mieście Złotów i powiecie złotowskim przy aktywnym wsparciu Burmistrza Miasta Pana Stanisława Wełniaka.

Obiekt strzelnicy został umiejętnie wkomponowany w otaczającą go tzw. Górę Wilhelma znajdującą się na obrzeżach miasta. 8 stanowiskowa strzelnica powstała w przeciągu ostatniego roku kosztem udziału finansowego Miasta Złotów, funduszu Centralnego Ligi Obrony  Kraju oraz znacznego zaangażowania osobistego, materiałowego i sprzętowego członków LOK oraz licznej rzeszy sympatyków            i sponsorów pod nieocenionym kierownictwem Prezesa Klubu Strzeleckiego LOK        w Złotowie Pana Eugeniusza Ormana – rezerwisty WP.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli członkowie władz samorządowych miasta i powiatu złotowskiego na czele z Burmistrzem Miasta Panem Stanisławem Wełniakiem, licznie zgromadzeni sponsorzy i sympatycy naszego patriotyczno – obronnego stowarzyszenia LOK oraz przedstawicieli Wlkp. Organizacji Wojewódzkiej LOK w osobach :

- członka Rady Krajowej LOK Dyrektorem Biura Wlkp. Zarządu Wojewódzkiego LOK    płk Januszem Dobrzańskim wraz z Zastęcą Dyrektora ppłk Stefanem Muszyńskim,

- Przewodniczącego Wlkp. Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej płk (r ) Tadeusza Janowskiego,

- Dyrektora O/ Biura ZG LOK w Poznaniu płk (r ) mgr inż. Jarosława Jarzyńskiego

- Prezesa Organizacji Rejonowej LOK w Pile Pana mjr (r ) Tadeusza Walewskiego oraz

- Kierownika OSK LOK w Pile Pani Alicji Stelmaszyk.

- Prezesów Klubów Strzeleckich LOK i Klubu KŻR LOK z   terenu miasta i powiatu złotowskiego.

Po uroczystym przecięciu wstęgi odbyły się na nowej strzelnicy pierwsze  zawody       z karabinka sportowego 5,6 mm podczas tzw. próby ognia. Najlepszym okazał się : kpt SW Adam Tomaszewski – Sołtys wsi Międzybłocie – Wiceprezes Klubu Strzeleckiego LOK Supermen.

Kolejnym etapem uroczystości była okolicznościowa akademia w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, prowadzona przez  P. Eugeniusza Ormana,      a w trakcie której :

- wygłoszono rys historyczny organizacji lokowskiej na terenie miasta i gminy Złotów poparty projekcją multimedialną obrazującą dokonania tejże organizacji jak i historię budowy strzelnicy,

- podpisano uroczyście pomiędzy Biurmistrzem Miasta a LOK  umowę bezpłatnego użyczenia obiektu na okres 15 lat, jak również protokóły przekazania w użytkowanie    i współużytkowanie strzelnicy Klubowi Strzelckiego LOK Supermen w Zlotowie  jak  i pozostałym 6 klubom strzeleckim i 1 KŻR LOK ,

- wręczono podziękowania Burmistrzowi Miasta za wsparcie budowy oraz Prezesowi WOW LOK i osobom funkcyjnym BWZW LOK za zaangażowanie i wsparcie organizacyjne tego przedsięwzięcia.

- licznej rzeszy sponsorów, sympatyków i czlonków LOK wręczono odznaczenia organizacyjne z Porcelanowym Białym Krzyżem Za Zasługi , który Dyrektor BWZW LOK  w Poznaniu wręczył Panu Eugeniuszowi Ormanowi.

Akademię uświetniła pod względem artystycznym orkiestra dęta miejscowej straży pożarnej, a po koncercie w jej wykonaniu uczestnicy wzieli udział w uroczystej kolacji, którq odbywała się w restauracji „Zacisze” .

 

V. W dniu 16.11.br. na terenie wspólnie użytkowanej przez LOK i Bractwo Kurkowe strzelnicy w Środzie Wlkp. przy ul. Strzeleckiej odbył się turniej strzelecki w ramach szeroko rozumianych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Organizatorami Turnieju była Rejonowa Śremsko – Średzka Organizacja LOK , Klub Strzelecki LOK działający   w strukturach miejscowego Bractwa Kurkowego oraz Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Wśród uczestników tego turnieju znajdowali się czlonkowie obu stowarzyszeń oraz licznie zaproszeni goście łącznie z Burmistrzem Środy Wlkp. , którzy oddawali strzały do  tarcz tematycznych specjalnie przygotowanych na tę okazję.

Turniejowi strzeleckiemu towarzyszyła wystawa militariów w postaci historycznego wojskowego sprzętu samochodowego, pancernego oraz broni i uzbrojenia będącego   w posiadaniu osób i stowarzyszeńzajmujących się kultywowaniem tradycji wojska i oręża polskiego.

W trakcie turnieju najbardziej zasłużeni członkowie Bractwa Kurkowego i LOK zostali uhonorowani przez ZG LOK medalami Za Zasługi dla LOK – otrzymali :

Złoty :

- Andrzej Szczepaniak

Srebrny :

- Roman Mikołajczak,

- Roman Konieczny,

- Dionizy Dopierała

Brązowy :

- Maciej Nawracała

Medale wręczył członek Rady Krajowej – Dyrektor BWZW LOK płk Janusz Dobrzański wraz z Dyrektorem Oddziału Biura ZG LOK w Poznaniu Panem płk Jarosławem Jarzyńskim.

Ze strony LOK Turniej zabezpieczali również :

- Prezes Rejonowej Organizacji LOK – Prezes KBS w Środzie Wlkp. Pan Rafał Eichler

- Kierownik Śremsko – Średzkiego Rejonu LOK  płk Aleksander Piasecki – instruktor strzelectwa sportowego,

- Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców LOK w Środzie Wlkp. Pan Paweł Szturzbecher .

Turniej strzelecki zakończył się uhonorowaniem finalistów oraz wspólną „bracką” biesiadą.

2014-12-15

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.