Jak odwołać się od negatywnego orzeczenia psychologa?

Negatywne orzeczenie psychologa

Jak odwołać się od negatywnego orzeczenia psychologa?

Do przejścia badań psychologicznych zobowiązani są zawodowi kierowcy, a także osoby, którym z uwagi na popełnianie wykroczenia odebrano uprawnienia do kierowania pojazdami. Niestety, nie zawsze orzeczenie psychologa jest pozytywne. Dowiedz się, jak można się od niego odwołać.

 Specjalista z pracowni psychologii transportu wydaje orzeczenie na podstawie przeprowadzonej rozmowy i wyników testów na inteligencję oraz uwagę. Dla zawodowych kierowców jego uzyskanie jest równoznaczne z potwierdzeniem uprawnień do wykonywania zawodu. Jednak nie wszystkie wizyty w gabinecie psychologa kończą się pozytywnym rezultatem. W przypadku uzyskania negatywnej opinii, każdy może odwołać się od orzeczenia specjalisty.

Gorsze wyniki badań zwykle oznaczają, że kondycja kierowcy jest w stanie, który nie pozwala na bezpieczne uczestniczenie w ruchu drogowym. Zdarza się jednak czasami tak, że badany ma dużo słabszy dzień lub jest chory i z uwagi na to rezultaty są zaburzone. W takich przypadkach ma możliwość złożenia odwołania i przejścia testów po raz kolejny. Aby zakwestionować ocenę specjalisty należy w ciągu 14 dni od badania złożyć pismo w pracowni, w której odbywały się psychotesty. Kolejne badanie psychologiczne zostanie przeprowadzane przez innego lekarza i będzie miało miejsce w gabinecie wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Jego wynik jest już wiążący i można odwołać się od niego jedynie drogą sądową. Dlatego, jeśli także on będzie negatywny, kierowca traci uprawniania do prowadzenia pojazdów.

Badania psychologiczne dla kierowców zwykle trwają ok. 1,5 godziny. Ich koszt to 150 zł. Można je odbyć w jakimkolwiek gabinecie psychologicznym, którego pracownicy posiadają specjalizację z psychologii transportu. Zwykle specjaliści o odpowiednich kompetencjach przyjmują w pracowniach przy szkołach nauki jazdy. Można także odnaleźć psychologów, którzy wydają orzeczenia w gabinetach prywatnych.