W przypadku jakich kategorii prawa jazdy należy przejść badania psychologiczne?

Badania psychologiczne dla kierowców

W przypadku jakich kategorii prawa jazdy należy przejść badania psychologiczne?

Poddawanie się okresowym badaniom psychologicznym to obowiązek, który na zawodowych kierowców nakładają przepisy. Zobacz, kto powinien poddać się psychotestom i jak często należy powtarzać badania.

Badania psychologiczne na prawo jazdy przeprowadzane są w gabinetach specjalistów, posiadających uprawnienia z zakresu psychologii transportu. Obejmują one trzy etapy, które mają na celu wykazanie, że zawodowy kierowca nie będzie stanowił zagrożenia w ruchu drogowym. To właśnie ich wynik decyduje o tym, czy dana osoba zostanie dopuszczona do wykonywania zawodu. Wymagania stawiane wobec tych, którzy ukończyli 45. rok życia zostają nieco złagodzone – z uwagi na wiek mogą oni osiągać nieco słabsze wyniki od młodszych badanych.

Obowiązkowi badań psychologicznych podlegają osoby posiadające lub ubiegające się o prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Są to kierowcy samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych z naczepą, autobusów, ciągników i pojazdów wolnobieżnych. Do przejścia psychotestów zobowiązani są także taksówkarze, egzaminatorzy i instruktorzy jazdy, motorniczy, a także kierowcy, którzy prowadzili samochód pod wpływem alkoholu lub przekroczyli limit 24 punktów karnych.

Po odbyciu badania psychologicznego i uzyskaniu pozytywnego wyniku, kierowca powinien otrzymać orzeczenie, świadczące o tym, że psycholog nie stwierdza przeciwskazań do wykonywania zawodu. Jak często należy przeprowadzać badania psychologiczne? Uzyskanie pozytywnej opinii specjalisty jest niezbędne w trakcie ubiegania się o prawo jazdy dla zawodowego kierowcy. Później, po zdaniu egzaminu, osoby, które nie ukończyły 60. roku życia powinny powtarzać je co 5 lat. Po osiągnięciu wieku 60. lat badania należy przeprowadzać co 30 miesięcy. Oprócz badań psychologicznych osoby zawodowo kierujące pojazdami są także zobowiązane do poddawania się okresowym badaniom lekarskim.