Jak przebiegają zajęcia praktyczne na kursie prawa jazdy?

Nauka jazdy

Jak przebiegają zajęcia praktyczne na kursie prawa jazdy?

Kurs na prawo jazdy kat. B obejmuje 30 godzin teorii oraz 30 godzin zajęć praktycznych, które kursant może rozpocząć dopiero po zaliczeniu pierwszego etapu szkolenia. Sprawdź, co jeszcze powinieneś wiedzieć na temat praktycznej nauki jazdy.

Zajęcia teoretyczne przypominają wykłady. Kursanci siedzą w sali, słuchając wskazówek prowadzącego. W ich trakcie otrzymują także materiały, pozwalające jak najlepiej przygotować się do testów na prawo jazdy. Kurs zwykle kończy się egzaminem wewnętrznym. Jednak z pewnością to nie teoria budzi wśród przyszłych kierowców najwięcej emocji. Każdy z słuchaczy z niecierpliwością czeka na moment, kiedy sam poprowadzi auto.

30 h zajęć praktycznej nauki jazdy to czas, w którym przyszły kierowca uczy się obsługi i prowadzenia samochodu. Są to zajęcia indywidualne prowadzone z instruktorem. Zwykle pierwsze z nich odbywają się na placu manewrowym, gdzie kursant rozpoczyna naukę prowadzenia auta. Dopiero później, po przyswojeniu podstawowych umiejętności, może wyjechać poza plac. Dalsza nauka z instruktorem polega na przyswojeniu przez kursanta umiejętności prowadzenia auta w mieście oraz poza obszarem zabudowanym. Jeśli nauka odbywa się w małym ośrodku, w którym nie ma możliwości zdawania egzaminu, kursant wraz z instruktorem w ramach zajęć często jeżdżą do miasta, w którym znajduje się WORD, aby tam przećwiczyć umiejętności zdającego.

Po zaliczaniu 30 h praktyki kursant gotowy jest do podejścia do egzaminu. Zdarza się jednak, że w celu nabycia większej wprawy decyduje się wziąć dodatkowe lekcje jazdy. Niektórzy nauczyciele polecają, aby po zakończeniu nauki jazdy spędzić jeszcze kilka godzin „za kółkiem” z innym instruktorem. Jazda z kimś innym niż osoba prowadząca dotychczasowe zajęcia może pomóc w opanowaniu stresu i zdaniu egzaminu. Dzięki niej kursant będzie mógł także posłuchać kolejnych rad dotyczących swojego stylu jazdy.