Aktualności

Uroczyste otwarcie wystawy poświęconej MP Józefowi Piłsudskiemu i Legionom Polskim w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
2018-04-24
Konkurs Wiedzy Morskiej pt. "Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego"
2018-04-04
Wojewódzkie zawody LOK w Strzelectwie Sportowym młodzików i jun. młodszych Rawicz, 12 maja 2018 r.
2018-03-27
życzenia Wielkanocne
2018-03-27
Konkurs Recytatorski - SŁUPCA 2017
2017-12-31

 

REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO WIERSZY  I PIEŚNI LOK

O TEMATYCE PATRIOTYCZNEJ

Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. 

 

 

I Cele konkursu :

 

- Realizacja statutowych celów działania związanych z patriotyczno - obronnym oddziaływaniem wychowawczym na młodzież oraz kultywowaniem i popularyzowaniem tradycji narodowych i oręża polskiego.

- wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych w szczególności do poezji oraz upowszechnienie wśród młodzieży piękna mowy ojczystej, dorobku kultury narodowej    i kultury żywego słowa,

- pogłębianie wśród młodzieży szkolnej znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznych, a także zainteresowania językiem polskim, wzbogacanie słownictwa i umiejętności formułowania wypowiedzi,

- przyczynianie się do wzbogacania w patriotyczne wartości organizowanych obchodów Święta Niepodległości ,

-  upowszechnianie  polskiej poezji wśród młodzieży.

 

II. Zasady udziału w konkursie

 

1. W Wojewódzkim Konkursie udział biorą 4 - osobowe reprezentacje wyłonione w drodze eliminacji   organizowanych przez ZP- ZR  LOK. W Konkursie uczestniczy młodzież szkół ponadpodstawowych ( gimnazja , licea ) tak zrzeszona w LOK jak i spoza stowarzyszenia .

2. Reprezentacja składa się maksymalnie z dwóch osób w kategorii recytacji i dwóch osób w kategorii pieśni patriotycznej.

3. Każda z osób prezentuje jeden utwór o tematyce patriotycznej  - podając przez występem imię i nazwisko autora oraz tytuł utworu literackiego oraz własne imię i nazwisko, nazwę ZP- ZR  LOK, który reprezentuje oraz szkołę do której uczęszcza. .

4. Uczestnicy oceniani są indywidualnie w dwóch kategoriach .

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest :

- pisemne zgłoszenie do organizatora  imiennej listy uczestników na karcie uczestnictwa.

 

III. Zasady oceny Konkursu .

 

1. Organizator powołuje 3 - osobowe jury, które dokona oceny każdy występów poszczególnych  uczestników.

Uczestnicy prezentują jeden utwór o tematyce patriotycznej w czasie do 3 minut.

2. Jury  będzie oceniało  :

- dobór repertuaru - przyznając                                                                         0 - 10 pkt

- interpretacje tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny występu - przyznając         0 - 10 pkt

3. Ocenie podlegają prezentowane  przez uczestników 1. wiersz lub pieśni ( może być z akompaniamentem)  o tematyce patriotycznej .

4.Każdy z uczestników może uzyskać maksymalnie 60 pkt  przyznane przez 3 - osobowe jury w każdej  z kategorii tj. recytacji i poezji śpiewanej. 

5. Regulamin przewiduje klasyfikację indywidualną w każdej z kategorii .

6. Decyzje jury konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

IV. Dobór repertuaru:

 

1. Repertuar stanowi polska poezja patriotyczna bez względu na okres jej powstania. 

 

V. Nagrody :

 

1. Indywidualnie w dwóch kategoriach recytacji i poezji śpiewanej .

1 - 3 miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.

 

Regulamin opracowano w Biurze Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu.  

 

Strona używa cookies (ciasteczek)
Zamknij okno ciasteczek

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.